Problemy zdrowotne w wynajmowanym mieszkaniu

Lokatorzy mieszkający w nieruchomości będącej w kiepskim stanie, mogą skarżyć się na cały szereg problemów zdrowotnych spowodowanych brakiem przestrzegania obowiązków przez landlorda. Do czynników szkodliwych dla ludzkiego zdrowia, wynikających z zaniedbania napraw, należą:

Wilgoć, kondensacja oraz narosty pleśniowe

Lokatorzy, którzy zamieszkują zawilgocone lub zapleśniałe budynki są nastawieni na zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych takich jak reakcje alergiczne, infekcje grzybiczne, podrażnienia gardła i problemy z oddychaniem. Wystawienie na wysoki poziom pleśni może prowadzić do problemów neurologicznych i potencjalnie może być nawet zabójcze.

Zatrucie tlenkiem węgla lub innymi gazami i oparami

Nieodpowiednia konserwacja urządzeń gazowych może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, którego symptomami są: bóle głowy, nudności, zawroty głowy, przemęczenie, bóle żołądka, problemy z oddychaniem. Intensywny kontakt może doprowadzić do utraty przytomności i śmierci.

Szczury, karaluchy, pluskwy oraz inne plagi szkodników

W przypadku plagi szkodników, często będzie potrzebne określenie czy problem jest spowodowany zaniedbaniem napraw, które są odpowiedzialnością landlorda lub powstały z innej przyczyny (takiej jak np. zwierzę lokatora).

Zablokowane rury kanalizacyjne lub problem ze śmieciami lub ściekami

Problem z kanalizacją lub śmieciami może być odpowiedzialnością spółki wodnej lub urzędu miasta. Jednakże, jeśli to nie lokator zablokował toaletę lub zlew w wyniku niewłaściwego użytkowania, to zapewnienie rozwiązania tego problemu będzie często odpowiedzialnością landlorda.

Uszkodzenia materiałów azbestowych

Jeśli wykonuje się prace remontowe w budynku wybudowanym przed rokiem 1999, ważne jest, aby landlord sprawdził czy obecne są materiały azbestowe. Jeśli zostaną uszkodzone włókna azbestowe, a lokatorzy zostaną wystawieni na ryzyko kontaktu to być może mogą rościć odszkodowanie za pylicę azbestową.

Czy mogę domagać się odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z powodu zaniedbania napraw?

Niezależnie od tego czy wynajmujesz mieszkanie jako lokator w prywatny, komunalny lub socjalny, twój landlord jest prawnie zobowiązany zapewnić ci bezpieczeństwo, w tym zapobiegać możliwości utraty przez ciebie zdrowia, spowodowanej przez warunki mieszkaniowe. W CH Legal nasz zespół ekspertów może doradzić ci o wszystkich możliwych roszczeniach odszkodowawczych, jeśli ucierpiałeś na zdrowiu w wyniku złych warunków w podnajmowanym mieszkaniu. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach, jako lokator skontaktuj się z David Lunt lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.