Czym jest zaniedbanie napraw budynku mieszkalnego?

Wszyscy lokatorzy mają prawo do życia w mieszkaniu, które jest bezpieczne, a landlord jest zobligowany upewnić się, że wszystkie kwestie napraw, które są potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia, bądź ryzykiem do powstania obrażeń cielesnych, powinny być rozpoznane i usunięte bezzwłocznie. Zaniedbanie napraw może dotyczyć czegokolwiek, co powoduje, że nieruchomość jest niezdatna do zamieszkania lub w inny sposób niezadowalająca. Do obowiązków twojego landlorda w kwestii zaniedbania napraw domu mogą należeć:

● utrzymanie w dobrym stanie bojlera oraz urządzeń gazowych oraz przeprowadzanie corocznej kontroli bezpieczeństwa
● przeprowadzanie napraw na zewnątrz nieruchomości (np. mocowanie luźnych dachówek i rynien)
● rozwiązywanie problemów instalacji wodno-kanalizacyjnej takich, jak usterka rur powodujących przecieki, wilgoć lub pleśń
● zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach bez okien, takich jak łazienka, aby zapobiegać gromadzeniu się wilgoci i pleśni
● naprawa każdej ryzykownej instalacji elektrycznej
● przystosowanie do użytku klatek schodowych i poręczy

Jakie roszczenie mogę wnieść z tytułu zaniedbania domu?

Rodzaje roszczeń, jakie możesz wnieść ogólnie dzielą się na 3 kategorie:

Zagrożenia dla zdrowia

Niski stan konserwacji mieszkania może prowadzić do długotrwałych lub dotkliwych problemów zdrowotnych. Zawilgocone lub zapleśniałe budynki mogą spowodować infekcje grzybiczne, podrażnienie gardła i problemy z oddychaniem, podczas gdy uszkodzony kocioł gazowy lub urządzenia gazowe mogą powodować bóle głowy, nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub nawet doprowadzić do śmierci.

Obrażenia cielesne

Zaniedbanie napraw może wpłynąć na wytrzymałość konstrukcyjną budynku lub doprowadzić do pęknięcia armatury, wyposażenia oraz uszkodzenia zewnętrznej części budynku, co może spowodować obrażenia ciała. Na przykład, może spaść luźna dachówka, powodując uraz głowy lub nawet gorzej, a kiepski stan schodów może doprowadzić do bolesnego upadku.

Zniszczenie rzeczy osobistych

Wilgoć oraz pleśń mogą zniszczyć tkaniny takie jak zasłony, dywany, materace i pościel. Pęknięta rura może spowodować poważny wyciek i zniszczyć ubrania, urządzenia elektryczne oraz inne rzeczy osobiste.

W jaki sposób mogę rościć za problemy wynikające z zaniedbania napraw w budynku mieszkalnym?

Czy wynajmujesz, jako lokator prywatnie, czy też żyjesz w mieszkaniu socjalnym lub komunalnym, możesz ubiegać się o odszkodowanie w szerokim zakresie problemów zdrowotnych, obrażeń lub zniszczenia mienia osobistego, spowodowanych zaniedbaniem landlorda. W CH Legal nasz zespół ekspertów w dziale roszczeń z tytułu zaniedbania napraw w budynkach mieszkalnych posiada ogromne doświadczenie w uzyskiwaniu z powodzeniem znacznych kwot odszkodowań dla naszych klientów. Jeśli chcesz się dowiedzieć się, w jaki sposób możemy ci pomóc w roszczeniu, nie wahaj się i skontaktuj się z Davidem Lunt lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.