Czym jest świadoma narkoza?

Gdy zostaniesz przyjęty do szpitala na operację, zazwyczaj stosowane są środki znieczulające w celu zapobieżenia bólu i dyskomfortu. Miejscowe środki znieczulające mogą być stosowane do znieczulenia konkretnego obszaru ciała w różnych rodzajach mniejszych zabiegów, ale przy większych operacjach zazwyczaj używa się narkozy.  Narkoza jest w zasadzie wywołanym stanem uśpienia, który pozwala na przeprowadzenie operacji bez żadnej świadomości lub bólu. Jeśli jednak nie podano skutecznej dawki anestetyku, może to prowadzić do stanu wpół-uśpienia pacjenta w trakcie operacji, który często odczuwa intensywny ból, ale nie jest w stanie skomunikować się; taka sytuacja znana jest pod nazwą świadomej narkozy.

Życie ze skutkami świadomej narkozy

Istnieją różne rodzaje niezamierzonej świadomości śródoperacyjnej, z których może najbardziej traumatycznym będzie pełne odzyskanie świadomości podczas operacji, gdy towarzyszy ból oraz pamięć o całym epizodzie. W kilku mniejszych przypadkach pacjent może mieć częściowe wspomnienia z rozmów, zdarzeń, bólu, ucisku lub problemy z oddychaniem w trakcie operacji. Czasami błędy chirurgiczne – takie jak problem z respiratorem lub z zaintubowaniem – mogą spowodować trudności z oddychaniem lub groźbę uduszenia.

Mimo, że pacjenci, którzy doznali świadomej narkozy bez odczuwania stanu bólu, mogą nie być szczególnie dotknięci tym doświadczeniem, ci którzy są w stanie przypomnieć sobie ból lub problemy z oddychaniem, mogą czasami cierpieć na Zespół Stresu Pourazowego tzw. (PTSD) i mogą mieć problemy z powrotem do pracy.  W takich przypadkach może okazać się konieczna wnikliwa terapia psychologiczna. Powinno się zwrócić uwagę, że czasami urazy neurologiczne i uszkodzenia mózgu doznane podczas operacji są nieprawidłowo diagnozowane i określane jako PTSD.

Ubieganie się odszkodowania za świadomą narkozę

Nasz zespół od zaniedbań lekarskich w CH Legal posiada doświadczenie w zajmowaniu się sprawami świadomej narkozy i zdajemy sobie sprawę, jak może być stresująca cała sytuacja zwłaszcza dla pacjentów, którzy muszą również zmagać się z odzyskaniem zdrowia po większej operacji. Nasi specjaliści adwokaci, będą w stanie poprowadzić cię przez cały tok sprawy i wnieść roszczenie w twoim imieniu, uwalniając od wszystkich zbędnych obciążeń. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy ci pomóc, skontaktuj się z Rukhsana Arif lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.