Czym jest wrongful birth?

Termin “wrongful birth” stosuje się, gdy rodzice domagają się odszkodowania za zaniedbanie lekarskie, które spowodowało narodzenie dziecka. Roszczenia z tytułu „wrongful birth” ogólnie dzielą się na dwa kategorie:

Nieudana sterylizacja lub wazektomia

Gdy nieplanowana ciąża jest wynikiem nieudanego zabiegu sterylizacji, bądź wazektomi, istnieje możliwość wniesienia roszczenia z tytułu „wrongful birth”. Odszkodowanie może być dostępne na pokrycie przykrości emocjonalnych z powodu niechcianej ciąży i porodu oraz kosztów ponownej sterylizacji, również możliwe jest wniesienie roszczenia nawet, jeśli ciąża zastała usunięta.

Chociaż do odszkodowania nie można dołączyć kosztów wychowania dziecka (wyjątkiem jest, jeśli dziecko jest niepełnosprawne) można czasami doliczyć utratę zarobków i wszystkie inne wydatki wynikłe z niechcianej ciąży.

Brak ostrzeżenia o specyficznej niepełnosprawności

Podczas ciąży, badania kontrolne powinny mieć miejsce podczas wizyt prenatalnych – wnikliwa analiza skanów oraz historii medycznej – w celu ustalenia czy dziecko jest narażone na ryzyko jakichkolwiek wad wrodzonych. Jeśli wymagane badania nie zostaną przeprowadzone lub wyniki nie zostaną prawidłowo rozpoznane, może istnieć możliwość wniesienia roszczenia za zaniedbanie lekarskie. Błąd ludzki, niska jakość szkoleń lub wadliwe urządzenia mogą prowadzić do tego typu roszczeń – a odszkodowanie może być dostępne na pokrycie kosztów związanych z opieka i leczeniem niepełnosprawnego dziecka. Niektóre z niepełnosprawności, które powinny zostać wykryte w badaniach prenatalnych to:

● zespół Downa
● rozszczepienie kręgosłupa
● deformacja stopy tzw. stopa końsko-szpotawa
● dziury w obrębie serca

Ubieganie się o odszkodowanie z tytułu „wrongful birth”

Nasz zespół prawników od zaniedbań lekarskich w CH Legal posiada lata doświadczeń w zajmowaniu się sprawami dotyczącymi nieudanej sterylizacji, wazektomi i sprawami „wrongful birth”. Pomożemy zrozumieć twoje prawa oraz poprowadzimy wszystkie potencjalne sprawy. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Rukhsana Arif lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.