Czym jest zwolnienie niezgodne z umową?

Terminem “wrongful dismissal” ogólnie określa się pozwy o złamanie kontraktu zatrudnienia. Termin ten może być również używany do opisania sytuacji, gdzie pracodawca nie przestrzega swoich minimalnych ustawowych obowiązków, aby dać pracownikowi wypowiedzenie lub nie wypłaci odprawę za okres wypowiedzenia. Ważnym jest, aby odróżnić zwolnienie niezgodne z umową od niesłusznego zwolnienia; to drugie odnosi się do zwolnienia opartego na niesłusznych przyczynach lub takich, które nie są zgodne z właściwymi procedurami zwolnienia. Ale chociaż są to odrębne zagadnienia, często pozwy są wniesione z obydwu powodów: za zwolnienie niezgodne z umową oraz za niesłuszne zwolnienie (chociaż kwoty przyznane w jednym roszczeniu będą w drugim anulowane w tej samej wysokości). Pracownicy, którzy nie przepracowali minimalnej długości stażu pracy (tj. przynajmniej dwóch lat ciągłego zatrudnienia) w dalszym ciągu mogą złożyć w trybunale pracy pozew o zwolnienie niezgodne z umową, i w zależności od wartości roszczenia – albo w Sądzie Okręgowym lub w Sądzie Najwyższym.

Kiedy możesz spodziewać się pozwu o zwolnienie niezgodne z umową?

Jeśli pracodawca złamie warunki kontraktu zatrudnienia zwalniając pracownika, lub nie zapewniając mu minimalnego ustawowego okresu wypowiedzenia, a pracownik poniesie z tego powodu straty, może to stanowić podstawy do zwolnienia niezgodnego z umową. Na przykład, zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym będzie zazwyczaj uważane za zwolnienie niezgodne z umową; chyba, że nastąpiło w wyniku rażącego wykroczenia (np. kradzieży lub przemocy). Nieprzestrzeganie przez pracodawcę procedur dyscyplinarnych zawartych w kontrakcie może również prowadzić do pozwu o zwolnienie niezgodne z umową.

Jak uniknąć pozwu o zwolnienie niezgodne z umową?

Istnieje kilka kroków, jakie możesz podjąć, aby uniknąć pozwu o zwolnienie niezgodne z umową:

● upewnij się, że masz wdrożone solidne procedury dyscyplinarne oraz składania skarg
● zrozumieć swoje zobowiązania co do wymaganych okresów wypowiedzenia
● zawsze przestrzegać warunków i zasad zawartych w umowie o pracę

Nasz zespół prawa pracy w CH Legal pomoże ci w podjęciu wszystkich wymaganych kroków, aby uchronić cię przed zwolnieniem typu „wrongful dismissal”. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.