Wymuszone zwolnienie

Czym jest wymuszone zwolnienie?

Jeśli pracodawca poważnie naruszy postanowienia kontraktu, to w odpowiedzi pracownik może zrezygnować ze stanowiska i posądzić go o to, że zostało na nim “wymuszone zwolnienie”. Tego typu skarga powinna odnosić się do rażącego złamania ściśle określonych warunków lub domniemanych warunków kontraktu, opierających się na kredycie zaufania oraz zawierzenia, w relacji z pracodawcą. Wymuszone zwolnienie może odnosić się do jednego poważnego incydentu bądź do serii incydentów. Ogólnie trzeba spełnić następujące warunki, aby móc wnieść taki pozew:

● pracodawca musiałby dopuścić się rażącego naruszenia (lub serii naruszeń) w umowie o pracę,
● pracownik musiałby zrezygnować ze stanowiska po naruszeniu umowy przez pracodawcę (lub serii naruszeń), ale nie z innego powodu,
● pracownik musiałby zrezygnować z pracy w krótkim czasie albo zaraz po zarzucanym naruszeniu.

Pozew o wymuszone zwolnienie zazwyczaj idzie w parze ze zwolnieniem niezgodnym z umową lub niesłusznym zwolnieniem – ale to zależy od okoliczności każdego przypadku indywidualnie.

Co może doprowadzić do pozwu o wymuszone zwolnienie?

Pracownik może pozywać o wymuszone zwolnienie z powodu następujących czynności:

● zmniejszenie płacy bez wcześniejszego uzgodnienia,
● degradacja bez podania przyczyny,
● nękanie bądź zastraszanie pracownika,
● zmiana charakteru wykonywanej pracy, niesprawiedliwe zwiększenie obowiązków w pracy lub zmiana lokalizacji stanowiska pracy z krótkim wyprzedzeniem,
● dopuszczenie pracownika do pracy w niebezpiecznych warunkach,
● zastosowanie nieuzasadnionego procesu dyscyplinarnego,
● zarzucanie słabych wyników bez podania dostatecznych uzasadnień.

Jak wystrzegać się pozwów o wymuszone zwolnienie?

Można wprowadzić różne rozwiązania, które pozwolą uniknąć postępowania o wymuszone zwolnienie:

● upewnij się, że posiadasz prawidłowo sporządzoną procedurę dyscyplinarną oraz składania zażaleń i rozprowadź ją wśród wszystkich członków personelu oraz kierownictwa,
● musisz być świadomy wszystkich potencjalnych problemów w miejscu pracy i jak najszybciej podejmować działania wyjaśniające,
● musisz ściśle wypełniać zasady i warunki zawarte w kontrakcie zatrudnienia.

Prawnik z zakresu prawa pracy w CH Legal może upewnić się, że posiadasz odpowiednie procedury, które pomogą Ci zapobiec pojawianiu się pozwów o wymuszone zwolnienie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń pod numer 0845 4786 354.