Czym jest umowa porozumienia?

Gdy stosunek zatrudnienia dobiegnie końca – w szczególności, gdy jest to wynikiem sporu – pracodawca czasami proponuje umowę porozumienia (dawniej znaną pod nazwą porozumienia kompromisowego). Jest to w zasadzie prawnie wiążąca umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w której to pracownik zgadza się na niewnoszenie wszelkich roszczeń przeciwko byłemu pracodawcy w zamian za odprawę (zazwyczaj 3-6 miesięczna stawka wynagrodzenia). Niektóre z warunków najczęściej zawartych w umowie porozumienia to:

● data wypowiedzenia
● wysokość odprawy
● okres wypowiedzenia, naliczony urlop oraz wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia
● premie oraz prawo do zakupu akcji firmowych
● odstąpienie od roszczeń – te powinny być wyszczególnione i nie mogą obejmować roszczeń za obrażenia cielesne, które jeszcze nie są znane
● referencje pracy – zazwyczaj są dołączone do umowy
● rozsądne klauzule ograniczające
● opłaty prawne za niezależną poradę prawną dotyczącą porozumienia

Czy mogę wyjść z propozycją umowy porozumienia?

Zależy to zupełnie od okoliczności. Niektórzy więksi pracodawcy rutynowo oferują umowy porozumienia swoim zwalnianym pracownikom, ale małe i średnie przedsiębiorstwa maja ograniczone nakłady finansowe i będą musiały rozważyć czy warto ponosić koszty tego typu umów. Jeśli istnieje potencjalne ryzyko powodzenia w sądzie, zazwyczaj prostszym rozwiązaniem będzie sporządzenie umowy porozumienia, niż pójście do sądu.

W jaki sposób mam przyrządzić umowę porozumienia?

Zawsze należy się upewnić, że w umowie porozumienia zawarte są szczególne okoliczności zwalnianego pracownika. Nasz zespół od prawa pracy w CH Legal może sporządzić umowę na twoją miarę, która będzie uwzględniała te wyjątkowe okoliczności, jak również wszelkie szczególne wymagania oraz charakterystykę twojego biznesu.

Należy zwrócić uwagę, iż aby umowa porozumienia była prawnie wiążąca, to przed jej podpisaniem pracownik musi otrzymać niezależną poradę prawną.

Aby dowiedzieć się więcej o ugodach porozumienia skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.