Czym jest zażalenie?

Pracownicy, którzy doświadczają problem w miejscu pracy są uprawnieni do zgłoszenia zażalenia. Istnieje szeroki zakres kłopotów, które mogą skończyć się zażaleniem, takie jak:

● nielegalna dyskryminacja (np. ze względu na rasę, sex, niepełnosprawność, wiek, itd.)
● obawy o bezpieczeństwo i higienę
● zastraszanie oraz nękanie przez kolegę lub menedżera
● zmiany w zasadach i warunkach pracy

Wszelkie zgłoszone zażalenia powinny zostać rozwiązane w zorganizowany i obiektywny sposób. Dobrym pomysłem jest dostarczenie wszystkim członkom personelu pisemnych procedur zgłaszania i rozpatrywania skarg.

W jaki sposób pracodawca powinien rozpatrywać zażalenie?

Pierwszą rzeczą, o której powinno się pamiętać jest, iż zawsze lepiej próbować rozwiązać wszelkie kwestie przy najwcześniejszej okazji, aby uniknąć eskalacji problemu. Pozostawanie czujnym na wszelkie obawy pracowników oraz natychmiastowe działanie, może na dłuższą metę zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy. Często nieformalna rozmowa to wszystko czego potrzeba, aby rozwiązać problem.

Jeśli pracownik zgłosi zażalenie, pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić jest sprawdzenie własnej firmowej procedury składania zażaleń i przestrzeganie jej co do joty. Ważne jest zastosowanie się do Kodeksu Postępowania ACAS, aby uniknąć kary w przypadku wniesienia sprawy do trybunału pracy, chociaż polityka postępowania firmy powinna już je odzwierciedlać.

Po otrzymaniu oficjalnego zażalenia, powinieneś zorganizować spotkanie z pracownikiem w przeciągu 5 dni roboczych. Pracownik jest upoważniony do przyjścia na spotkanie z towarzyszem. Przedstaw swoją decyzję pisemnie możliwie najszybciej po spotkaniu i powiadom swojego pracownika o prawie do odwołania się.

Nasz zespół od prawa pracy w CH Legal doradzi ci najlepszą metodę działania w przypadku zażalenia, pomoże przebrnąć przez proces oraz sporządzić dostosowaną do twoich potrzeb procedurę składania zażaleń lub uaktualnić tę, którą już posiadasz, aby upewnić się, że jest ona zgodna z najnowszymi przepisami. Aby dowiedzieć się jak możemy pomóc skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.