Roszczenia o dyskryminację

W jaki sposób pracodawca może uniknąć roszczenia o dyskryminację?

Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania wielu przepisów z zakresu prawa pracy, w tym prawa antydyskryminacyjnego, które jest dziedziną szczególnie delikatną. Ustawa o Równości z 2010 roku zakazuje jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na dziewięć chronionych cech, którymi są:

● wiek,
● niepełnosprawność,
● zmiana płci,
● małżeństwo lub związki partnerskie,
● ciąża i macierzyństwo,
● rasa,
● religia lub przekonania filozoficzne,
● płeć,
● orientacja seksualna.

Niezmiernie istotne jest, aby pracownicy (lub kandydaci na stanowisko) w trakcie zatrudnienia (lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej) nie byli narażeni na którekolwiek z rodzajów dyskryminacji. Obojętnie, czy źródłem dyskryminacji będzie współpracownik lub ktoś z kierownictwa, pracodawca ma obowiązek zapobiegać objawom dyskryminacji w miejscu pracy.

Wdrażanie polityki równych szans

W celu zapobiegania jakimkolwiek postawom lub zachowaniom dyskryminacyjnym pracodawca zobowiązany jest przekazać wszystkim członkom personelu oraz kierownictwu, prawidłowo sporządzone dokumenty dotyczące polityki równych szans. Chociaż wdrożenie jej w życie nie jest wymogiem prawnym, to zalecane jest przez Komisję Równości i Praw Człowieka (Equality and Human Rights Commission – ECHR) w przygotowanym przez nią Kodeksie Postępowania o Zatrudnieniu. Kodeks ten jest brany pod uwagę przez trybunał pracy podczas rozpatrywania spraw o wystąpienie dyskryminacji.

Polityka równych szans powinna być stosowana na wszystkich etapach relacji pracowniczych, ale zwykły zdrowy rozsądek również może okazać się pomocny i pomoże uniknąć potencjalnych pozwów o dyskryminację. Na przykład zadanie pytania o ciążę lub wyznawane poglądy religijne podczas rozmowy kwalifikacyjnej można potraktować niemal jako zaproszenie do pozwania do sądu pracy. Jedynym przypadkiem, gdy dyskryminacja może być uzasadniona to “autentyczny wymóg zawodowy” (np. ograniczenie roli aktorskiej tylko dla czarnoskórej aktorki, jeśli ma zagrać w filmie kobietę o ciemnym kolorze skóry).

Pomoc pracodawcom w zapobieganiu dyskryminacji

Nasz zespół od prawa pracy w CH Legal może pomóc Ci sporządzić lub uaktualnić procedurę równych szans, abyś miał pewność, że jest ona zgodna z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa antydyskryminacyjnego. Możemy Ci również doradzić w kwestii jakichkolwiek pozwów o dyskryminację, w których zostałeś oskarżony i bronić twoich interesów, a jeśli zajdzie taka potrzeba zapewnić ci reprezentację w sądzie pracy. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń pod numer 0845 4786 354.