Czym jest redukcja etatów?

Przed rozważeniem redukcji etatów, ważne jest po pierwsze zrozumienie dokładnie, co to oznacza i w jaki sposób różni się od innych przypadków rozwiązania umowy o pracę. Redukcja etatów może wystąpić tylko, jeśli pracownik jest zwolniony, bo jego specyficzne stanowisko pracy przestało istnieć – albo, gdy procesy przedsiębiorstwa zostały zmienione (np. z powodu zautomatyzowania) lub ponieważ presje finansowe wpłynęły na zredukowanie pracy lub zamknięcie działu, a nawet całego biznesu. Ważnym jest zwrócenie uwagi, że pracownicy nie mogą być przeznaczeni do zwolnienia ze względu na uchybienia lub złe wyniki w pracy, te kwestie powinny być rozpatrywane zgodnie z procedurą dyscyplinarną.

Typowanie pracowników do redukcji

Jeśli poszczególne stanowisko w firmie zostało zupełnie zniesione (np. nowo wdrożona technologia spowodowała redukcję etatu) może nie istnieć wymóg zastosowania procesu selekcji. Ale jeśli odbywają się redukcje jednego lub więcej stanowisk w grupie osób (lub brygady) ludzi wykonujących tę samą pracę – albo z powodu wdrożenia oszczędności kosztów albo pół-automatyzacji procesu – wtedy niezbędnym będzie przeprowadzenie ostrożnego procesu selekcji.

Pierwszym krokiem będzie stworzenie grupy osób do redukcji, którzy wykonują te same lub podobne prace, i których etaty są zagrożone oraz poinformowanie ich. Następnie powinno się zastosować zestaw kryteriów selekcji dla każdego członka personelu, w sposób metodyczny i obiektywny, aby zadecydować, kogo powinno się zwolnić. Kryteria mogą obejmować umiejętności oraz doświadczenie, frekwencję oraz ocenę wydajności – ale powinno się unikać wszystkiego co mogłoby być uważane za dyskryminację lub obiektywizm (np. urlop macierzyński nie powinien być brany pod uwagę w kryterium frekwencji).

Konsultacje z zakresu redukcji etatów

Przed przeprowadzeniem procesu selekcji zwolnień, pracodawcy powinni skonsultować się z członkami personelu, którzy są w grupie osób zagrożonych zwolnieniem, aby się upewnić, iż nie ma żadnych uzasadnionych zastrzeżeń, co do kryteriów selekcji. Kolejne konsultacje powinny odbyć się po odbytej selekcji. Jeśli zwolnia się więcej niż 20 pracowników istnieją specjalne przepisy, które powinny być przestrzegane.

Nasz zespół prawa pracy w CH Legal może wyjaśnić ci proces redukcji etatów i pomoże ci przeprowadzić go w sposób prawidłowy, abyś mógł uniknąć potencjalnych roszczeń. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.