Rozwiązywanie problemów w miejscu pracy

Większość naszego dnia spędzamy w miejscu pracy, więc ważne jest upewnienie się, że jest nam wygodnie w miejscu pracy i nie cierpimy z powodu stresu lub złego traktowania. Istnieje cały szereg ustaw, które mają na celu ochronę brytyjskich pracowników, co oznacza, że nie muszą cierpieć i zmagać się z problemami w milczeniu, obojętnie czy dotyczą one szefa, kolegi lub odnoszą się do jakiegokolwiek niesprawiedliwego traktowania. Prawnik prawa pracy w CH Legal posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy w sprawach dotyczących przestrzegania praw pracowników stojących w obliczu jakichkolwiek problemów w miejscu pracy, od bezpodstawnego zwolnienia po dyskryminację rasową.

Powszechne problemy z zakresu prawa pracy

Bezpodstawne zwolnienie – jeśli powód twojego zwolnienia nie wchodzi w zakres pewnych przepisów lub procedura zwolnienia nie została przeprowadzona prawidłowo, możesz mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Dyskryminacja – nielegalne dyskryminowanie swoich pracowników ze względu na: rasę, płeć, przekonania religijne lub filozoficzne, niepełnosprawność, orientację seksualną, zmianę płci, ciążę, stan cywilny i wiek.

Znęcanie się lub wiktymizacja – pracodawcy mają obowiązek zapobiegać znęcaniu się oraz zastraszaniu pracowników w miejscu pracy. Jeśli nie wywiążą się ze swojego “obowiązku opieki” poprzez ignorowanie złego traktowania – obojętnie czy źródłem problemu są koledzy czy kierownictwo – istnieje możliwość złożenia wypowiedzenia przez zatrudnioną osobę i wniesienia przez nią pozwu o wymuszone zwolnienie, zależnie od okoliczności.

Podejmowanie działań

Jeśli doświadczyłeś jakiegokolwiek problemu w miejscu pracy, pierwszym krokiem jaki powinieneś wykonać jest zwrócenie się o pomoc do swojego przełożonego, do działu kadr lub starszego menedżera. Jednakże jeśli czujesz, że sprawa nie może zostać rozwiązana wewnątrz firmy, to powinieneś zgłosić się do prawnika specjalisty zajmującego się prawem pracy. Poinformuje Cię on o Twoich prawach i będzie z Tobą współpracował, aby osiągnąć zadowalające rezultaty, czy to przez negocjację, zawarcie ugody czy też wniesienie sprawy do Trybunału Pracy. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń pod numer 0845 4786 354.