Skuteczne prowadzenie spraw dyscyplinarnych oraz skarg

Jeśli pracodawca jest niezadowolony z zachowania lub wydajności pracownika należy to do kwestii dyscyplinarnych. I odwrotnie, jeśli pracownik ma problem ze sposobem traktowania obojętnie czy przez kierownictwo czy też przez kolegów z personelu – to jest równoznaczne z zażaleniem. Obojętnie czy masz do czynienia ze sprawą dyscyplinarną bądź zażaleniem, istotnym jest, aby twój biznes miał sprawiedliwe oraz stałe sposoby rozwiązywania problemów i zaleca się stosowanie pisemnych procedur, żeby wszyscy znali swoje prawa i obowiązki.

Korzyści z wdrażania procedur dyscyplinarnych i zażaleniowych

Dostarczenie personelowi oraz kierownictwu procedur dyscyplinarnych pomoże wyjaśnić wszystkim zainteresowanym stronom standardowe kroki postępowania. Ukazuje to zaangażowanie w sprawiedliwy i przejrzysty sposób radzenia sobie z problemami dyscyplinarnymi i powinno nakreślić w jaki sposób niewłaściwe zachowanie lub słaba wydajność mogą prowadzić do czynności dyscyplinarnych, zapewniając pracownikom przykłady niezadawalającego zachowania oraz rażącego wykroczenia. Procedury powinny również zawierać element procedury śledztwa, przesłuchania oraz osoby towarzyszącej.

W między czasie, wykorzystanie procedury zażalenia pomaga kierownictwu w zajmowaniu się zgłoszonym przez pracowników zażaleniem w sposób sprawiedliwy i przejrzysty oraz wyjaśnia kroki, jakie powinien podjąć pracownik, aby wnieść zażalenie. W prawidłowy sposób sporządzona procedura zażaleń powinna wyjaśniać proces i również podawać przykładowe rodzaje skarg, które mogą być wniesione przez pracowników. Dysponując w swojej firmie pisemnymi procedurami dyscyplinarnymi oraz składana skarg, pomoże ci zastosować się do Kodeksu Postepowania ACAS.

Pomoc w przygotowaniu procedur dyscyplinarnych oraz zażaleniowych

Nasz zespół od prawa pracy w CH Legal może doradzić ci jak w najlepszy sposób zająć się sprawami dyscyplinarnymi oraz zażaleń oraz pomóc w sporządzeniu dostosowanych do ciebie pisemnych procedur postępowania lub przejrzeć te, które obecnie posiadasz, aby upewnić się, że są one aktualne i w zgodzie z najnowszymi przepisami. Aby dowiedzieć się jak możemy pomóc, skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.