Przewodnik po procedurach i zasadach w zatrudnieniu

Istnieje szeroki zakres polityk i procedur w dziedzinie HR, które mogą być pomocne w ustaleniu praw i obowiązków kierownictwa oraz pracowników, propagując sprawniejsze i bardziej harmonijne relacje w pracy.

Bezpieczeństwo i higiena w pracy

Pracodawcy zatrudniający pięciu i więcej pracowników są prawnie zobowiązani do sporządzenia polityki zasad BHP. Ta polityka powinna obejmować różne kwestie zasad BHP w miejscu pracy, takie jak zgłaszanie wypadków oraz co robić w przypadku pożaru. Musi ona określać obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników w celu uniknięcia zagrożeń w środowisku pracy.

Dyscyplinarka i skargi

Pisemne oświadczenie o zatrudnieniu, które pracodawcy są prawnie zobligowani dostarczyć swoim pracownikom, musi zawierać następujące informacje:

● do kogo udać się z zażaleniem
● w jaki sposób złożyć skargę na sposób rozpatrywania zażalenia
● w jaki sposób odwołać się o decyzji o dyscyplinarce lub zwolnieniu

W praktyce najlepiej jest wdrożyć procedury postępowania dyscyplinarnego oraz rozpatrywania skarg i odnieść się do nich w pisemnych ogólnych warunkach zatrudnienia. Procedury tam zawarte powinny uwzględnić Kodeks Postępowania ACAS co do Procedur Dyscyplinarnych i Rozpatrywania Skarg.

Równość szans

Wszyscy pracodawcy muszą się upewnić, że przestrzegają przepisów ustawy Equality Act 2010 i zapobiegają dyskryminacji w miejscu pracy. Polityka równych szans wyszczególnia prawa i obowiązki menedżerów oraz personelu w odniesieniu do unikania dyskryminacji na wszystkich etapach stosunku zatrudnienia, nawet w takich kwestiach jak rekrutacja.

Inne zasady, które powinny zostać wzięte pod uwagę obejmują:

● Poufność – sposób, w jaki przechowywane są poufne informacje oraz wyjaśnienie powinności zgodnie z ustawą Data Protection Act 1998
● Chorobowe – dotyczy zgłaszania niezdolności do pracy z powodu choroby, przedłużającą się nieobecność i wynagrodzenie z tytułu chorobowego
● Zwalczanie przekupstwa i korupcja – wykazywanie zastosowania się do przepisów ustawy Bribery Act 2010
● Internet i komunikacja – regulacja komunikacji między pracownikami, łącznie z używaniem Internetu w pracy
● Urlop macierzyński, tacierzyński lub rodzicielski – obejmuje takie kwestie jak prawo do urlopu i wynagrodzenie
● Elastyczne godziny pracy oraz i BYOD – w tym wskazówki dla tych, którzy pracują z domu lub czasami poza biurem i wykorzystują w biurze własny sprzęt (termin określany „Bring Your Own Device” lub BYOD)
Jeśli chciałbyś otrzymać pomoc prawną przy sporządzaniu lub sprawdzeniu istniejących zasad i procedur zatrudnienia, aby się upewnić, że są one zgodne z najnowszymi przepisami, skontaktuj się z Caroline Tomlinson z naszego działu prawa pracy w CH Legal lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.