Słuszne powody do zwolnienia

Pracodawcy mogą zwolnić pracownika chronionego przepisami prawnymi o niesłusznym zwolnieniu (tylko pracowników, którzy przepracowali co najmniej dwa lata) tylko z pewnych powodów, które uważa się za „słuszne”. Tymi powodami są:

● Wykroczenie
● Brak wydajności
● Autentyczna redukcja etatów
● Wymogi ustawowe
● Niektóre inne istotne przyczyny

Zwolnienie z innego powodu chronionych pracowników może stanowić podstawę do niesprawiedliwego zwolnienia i może w rezultacie skończyć się w sądzie pracy.

Sprawiedliwe przestrzeganie postępowania

W celu zwolnienia pracownika ważnym jest przestrzeganie przez pracodawców określonego sposobu postępowania; niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do zwolnienia, które będzie uznawane za niesprawiedliwe. Chyba, że pracownik dopuści się rażącego wykroczenia nie możesz natychmiastowo zwolnić członka personelu. Powinieneś podać przynajmniej dwa oficjalne ostrzeżenia pisemne i upewnić, że zastosowałeś się do Kodeksu Postępowania ACAS co do Procedur Postępowania Dyscyplinarnego i Rozpoznawania Skarg, w celu uniknięcia ukarania jeśli sprawa pójdzie do sądu.

Nawet, jeśli tylko pouczasz pracownika zamiast go zwalniać, powinieneś zdawać sobie sprawę z zasad dotyczących niesprawiedliwego zwolnienia, w przypadku jeśli będziesz musiał wsiąść pod uwagę czynności dyscyplinarne jeśli później dojdzie do zwolnienia.

Również upewnij się, że podczas procesu zwolnienia przestrzegałeś kontraktu zatrudnienia i wszelkich związanych z nim zasad i procedur HR. W przeciwnym razie problem może urosnąć do złamania kontraktu zatrudnienia i pracownik będzie uprawniony wnieść pozew o wymuszone zwolnienie.

W jaki sposób radzić sobie z pozwami o niesprawiedliwe zwolnienie

Upewnij się, że rozumiesz zasady niesprawiedliwego zwolnienia zanim poruszysz ten temat z pracownikiem. Pamiętaj, że możesz zwolnić kogoś chronionego regulaminem o niesprawiedliwym zwolnieniu tylko z pewnych powodów i zawsze musisz przestrzegać właściwe procedury. Jeśli stoisz przed groźbą pozwu może warto rozważyć zaproponowanie porozumienia ugody, aby uniknąć pójścia do trybunału pracy. Nasz zespół od prawa pracy w CH Legal wyjaśni ci zawiłości prawne kwestii niesprawiedliwego zwolnienia, oceni twoją konkretną sytuację i doradzi najlepsze kroki postępowania. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.