Czym jest molestowanie seksualne w kontekście zatrudnienia?

Ustalenie, co stanowi molestowanie seksualne jest bardzo subiektywne i często trudno jest pracodawcy rozwiązać problemy dotyczące tej delikatnej dziedziny. Nie trzeba dodawać, ofiarami molestowania seksualnego mogą być zarówno kobiety i mężczyźni, osoby homoseksualne i heteroseksualne oraz ci co przeszli lub przechodzą zmianę płci.

Wszelkie formy molestowania seksualnego są zakazane na mocy ustawy o równouprawnieniu z 2010 roku (Equality Act 2010), która definiuje molestowanie, jako: “niepożądane zachowanie w stosunku do osób chronionych przepisami ustawy, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osobistej lub stworzenie atmosfery zastraszania, wrogości, poniżenia lub upokorzenia dla tych osób.”

Niektóre z przykładów molestowania seksualnego obejmują:

● niepożądane komentarze i żarty o charakterze seksualnym
● niechciany kontakt fizyczny z kimś lub naruszenie przestrzeni osobistej
● proszenie kogoś o przysługę seksualną
● pożądliwe spoglądanie na czyjeś ciało
● wyświetlanie obraźliwych materiałów – zarówno fizycznie jak i cyfrowo
● wysyłanie obraźliwych emalii lub wiadomości (np. z linkami do stron pornograficznych itp.)
● używanie wyraźnie obraźliwego słownictwa

Wdrażanie polityki walki z molestowaniem seksualnym

Dobrym pomysłem jest, aby pracodawcy zapewniali swoim członkom personelu politykę firmy zapobiegającą nękaniu i molestowaniu, która jasno określi typy zachowań, które będą uważane za nieakceptowalne, i które mogą doprowadzić do czynności dyscyplinarnych. Ta polityka powinna również wyszczególniać kroki postępowania, jakie powinni podjąć pracownicy, którzy czują się molestowani seksualnie lub troszczą się o innych członków personelu.

Nasz zespół od prawa pracy w CH Legal może pomóc ci sporządzić lub uaktualnić procedurę postępowania w przypadku nękania lub zastraszania, aby upewnić się, że odzwierciedla ona najnowsze przepisy. Możemy również doradzić ci najlepszy sposób poradzenia sobie z kwestiami molestowania seksualnego lub wszelkimi roszczeniami, jakie mogą ci grozić, zapewnimy ci reprezentację w trybunale pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Caroline Tomlinson lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.