Roszczenia za wypadki dzieci

Dochodzenie odszkodowania za urazy u dzieci

Dzieci są uprawnione do odszkodowania za obrażenia cielesne w taki sam sposób jak dorośli. Rodzice lub opiekunowie mogą wnieść roszczenie w ich imieniu. Ktoś, kto został ranny, jako dziecko, również ma 3 lata na wniesienie roszczenia o odszkodowanie, licząc od daty swoich 18 urodzin.

Najbardziej znane rodzaje roszczeń za wypadki dzieci

Dzieci i niemowlęta są bardziej narażone na wypadki lub uszkodzenia ciała w wyniku zaniedbania. Niektóre z częściej znanych typów roszczeń za wypadki z udziałem dzieci obejmują:

Wypadki drogowe – jako pasażer, przechodzień, rowerzysta lub kierowca
Roszczenie z odpowiedzialności cywilnej producenta z tytułu wad produktu
● Wypadki w szkołach, uczelniach lub przedszkolach
● Wypadki na placu zabaw i w parkach rozrywki
● Wypadki w trakcie urlopu za granicą
● Potknięcia, poślizgnięcia i upadki w miejscach publicznych

Chociaż wypadki w miejscu pracy lub problemy zdrowotne wynikające z braku higieny w pracy są mniej spotykane, wielu młodych ludzi poniżej 18 roku życia pracuje w kafeteriach, restauracjach i sektorze handlowym, więc jest to kwestia, która też się tutaj może pojawić. Również, podczas, gdy jest mniej wypadków drogowych z udziałem 17 letnich kierowców, młodzi ludzie są nastawieni na odpowiednio większe ryzyko poniesienia urazów w kraksach samochodowym.
Wiele roszczeń z udziałem dzieci i niemowląt dotyczy również wypadków medycznych oraz błędów w sztuce lekarskiej. Te mogą się różnić – od urazów podczas porodu, niezadowalającego leczenia medycznego, po opóźnienie diagnozy przez lekarza pierwszego kontaktu.

Potrzebujesz pomocy w ubieganiu się odszkodowania za wypadek dziecka?

Jeśli twoje dziecko poniosło uraz w wypadku – lub sam ucierpiałeś obrażenia, jako dziecko i nadal nie ukończyłeś 21 lat – powinieneś się skontaktować z prawnikiem specjalistą z dziedziny obrażeń cielesnych, aby dowiedzieć się o potencjalnej kwocie rekompensaty. Nasz zespół specjalistów od obrażeń cielesnych w CH Legal posiada doświadczenie w prowadzeniu roszczeń za obrażenia cielesne w imieniu poszkodowanych dzieci i niemowląt, możemy oszacować twój konkretny przypadek oraz zapewnić kompleksowe doradztwo prawne na temat wszelkich roszczeń, jakie możesz mieć. Aby zwrócić się do nas o poradę skontaktuj się z Thomas Phillips lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.