Odpowiedzialność za produkt

Czym jest odpowiedzialność za produkt?

Jeśli ucierpiałeś obrażenia ciała przez różnego rodzaju wadliwy produkt konsumencki, od samochodu z wadliwymi hamulcami po towary elektryczne z podejrzanymi przewodami, być może jesteś uprawniony domagać się odszkodowanie od producenta. Ten obszar prawa jest znany pod pojęciem “odpowiedzialności za produkt” i jest regulowany przez ustawę o ochronie konsumentów. Prawo ma zastosowanie niezależnie od tego czy sam zakupiłeś wadliwy produkt, więc możesz pozwać o odszkodowanie producenta bez konieczności udowodnienia, że nastąpiło z ich strony zaniedbanie. Dodatkowo towar, który spowodował urazy w miejscu pracy również podlega prawu odpowiedzialności za produkt, więc może również obejmować sprzedaż towarów między przedsiębiorstwami.

Najczęstsze typy wadliwości produktów, które prowadzą do urazów

Na co dzień żyjemy w otoczeniu szerokiej gamy produkowanych towarów, zatem możliwość powstania urazu poprzez wadliwy produkt jest większa niż ci się wydaje. Wadliwe urządzenia elektryczne stanowią większość roszczeń z odpowiedzialności za produkt ale inni powszechni winowajcy to:

● samochody
● sprzęty i artykuły medyczne
● farmaceutyki
● urządzenia kuchenne oraz wyposażenie
● zabawki
● meble
● kosmetyki

Ubieganie się o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za produkt

Jeśli ucierpiałeś obrażenia w wyniku wadliwości produktu, możliwe, że możesz ubiegać się o odszkodowanie za ból i cierpienie, utratę zarobków, koszty medyczne i inne wydatki. W ogóle masz 3 lata od daty powstania urazu, aby wnieść sprawę o odszkodowanie i roszczenie nie może być wniesione po upływie 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu.

Nasz zespół od obrażeń cielesnych w CH Legal zapewni ci kompleksowe doradztwo prawne na temat jakichkolwiek aspektów roszczenia z odpowiedzialności za produkt oraz poinformuje cię ile odszkodowania możesz się spodziewać. Nasi eksperci adwokaci posiadają ogromne doświadczenie w zapewnieniu odszkodowania dla osób którzy ucierpieli obrażenia przez różnego rodzaju towary i urządzenia, więc warto porozmawiać z członkiem naszego zespołu i dowiedzieć się jak możemy pomóc. Aby się z nami umówić, skontaktuj się z Thomas Phillips lub zadzwoń na numer 0845 4786 354.